Algemene voorwaarden cadeaukaart

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Gebruik door gebruiker
Artikel 4: Artikel 4: Verlies, diefstal, misbruik en beschadiging
Artikel 5: Fraude
Artikel 6: Geschillen

Artikel 1: Definities

 1. Breda Cadeaukaart: De uitgever van Breda Cadeaukaart.
 2. Acceptant: Het bedrijf dat Breda Cadeaukaart accepteert.
 3. Gebruiker: De consument in het bezit van Breda Cadeaukaart.
 4. Cadeaukaart: Het product Breda Cadeaukaart.
 5. Tegoed: Het saldo op Breda Cadeaukaart.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Breda Cadeaukaart
Adres: Vijfhagen 164, 4812 XT Breda
Telefoonnummer: 076 562 0377
E-mailadres: info@bredacadeaukaart.nl
KvK-nummer: 77031288
BTW-nummer: NL860878090B01

Artikel 3: Gebruik door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan de Cadeaukaart uitsluitend kopen bij Breda Cadeaukaart of Verkooppunten.
 2. De Gebruiker dient de factuur of kassabon van asschap van Breda Cadeaukaart te bewaren als bewijs van het aangeschafte tegoed op de Cadeaukaart.
 3. De Cadeaukaart is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker de Cadeaukaart overdraagt aan een derde, blijven de algemene voorwaarden van kracht.
 4. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Cadeaukaart te verzilveren bij de Acceptant.
 5. De Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor (contact) geld of te besteden bij andere partijen dan bij de Acceptant.
 6. Het Tegoed op de Cadeaukaart is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aanschaf. Gedurende deze periode is de Cadeaukaart door de Gebruiker opeisbaar. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Tegoed aan Breda Cadeaukaart. De Gebruiker kan dan op geen enkele manier aanspraak maken op het Tegoed op de Cadeaukaart.
 7. Breda Cadeaukaart vergoedt aan de Gebruiker geen rente over het Tegoed.
 8. Indien de Gebruiker minder besteedt dan het Tegoed vindt er geen restitutie plaats voor het verschil tussen het bestede bedrag en het Tegoed.
 9. De Cadeaukaart is niet opnieuw op te waarderen. Nadat het Tegoed volledig is besteed, of wanneer het Tegoed op de Cadeaukaart is vervallen, is de Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

Artikel 4: Verlies, diefstal, misbruik en beschadiging

 1. Breda Cadeaukaart is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik van de Cadeaukaart.
 2. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Cadeaukaart, voor zover mogelijk, zo snel mogelijk door te geven aan Breda Cadeaukaart om eventuele schade te voorkomen of te beperken.
 3. Bij een beschadigde en niet misbruikte Cadeaukaart kan de Gebruiker Breda Cadeaukaart verzoeken het geldige Tegoed op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, mits het kaartnummer duidelijk zichtbaar is. De Gebruiker dient een e-mail te sturen naar info@bredacadeaukaart.nl met de volledige NAW-gegevens en een foto van de achterkant van de Cadeaukaart. Voor de overzetten van het Tegoed op een nieuwe Cadeaukaart wordt 5 euro administratiekosten gerekend.
 4. Indien het geval van fraude, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte met de Cadeaukaart heeft Breda Cadeaukaart het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden, zonder betaling van een schadevergoeding.

Artikel 4: Rechten en plichten Breda Cadeaukaart

 1. Breda Cadeaukaart heeft het recht om haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
 2. Breda Cadeaukaart heeft het recht om op elk gewenst moment het Tegoed op de Cadeaukaart terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. Door gevolg van onderhoud, wijzigingen of sluiting van acceptanten of door het stoppen van deelname is er een mogelijkheid dat het overzicht van acceptanten op de website niet accuraat is. Breda Cadeaukaart doet er alles aan om het overzicht zo actueel mogelijk te houden.
 4. Bij een niet tijdige betaling van een factuur door Gebruiker heeft Breda Cadeaukaart het recht om cadeaukaarten van Gebruiker te blokkeren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Breda Cadeaukaart

 1. Breda Cadeaukaart is geen deelnemende partij bij een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van diensten of producten.
 2. Breda Cadeaukaart is niet verantwoordelijk voor diensten of producten die Gebruiker bij Acceptant koopt of afneemt. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de Acceptant.
 3. Breda Cadeaukaart is nooit aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Cadeaukaart.
 4. Breda Cadeaukaart is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Cadeaukaart door de Acceptant. Gebruiker kan hierover wel een klacht indienen bij Breda Cadeaukaart door een e-mail te sturen naar info@bredacadeaukaart.nl.

Artikel 6: Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Zeeland-West-Brabant.