Disclaimer

Disclaimer

Deze website www.bredacadeaukaart.nl (de “Website”) is eigendom van Breda Cadeaukaart (hierna te noemen “Breda Cadeaukaart”), een onderneming met adres Vijfhagen 164, 4812 XT Breda. Breda Cadeaukaart is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77031288.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Breda Cadeaukaart behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Breda Cadeaukaart besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Breda Cadeaukaart niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Breda Cadeaukaart.

Aansprakelijkheid

Breda Cadeaukaart is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Breda Cadeaukaart tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Breda Cadeaukaart is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Breda Cadeaukaart is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Breda Cadeaukaart niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Breda Cadeaukaart aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Breda Cadeaukaart voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breda Cadeaukaart is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Breda Cadeaukaart via info@bredacadeaukaart.nl.