Algemene voorwaarden acceptant

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer: Het bedrijf dat de Cadeaukaart uitgeeft.
 2. Acceptant: Het bedrijf dat de Cadeaukaart accepteert en/of verkoopt.
 3. Cadeaukaart: De cadeaukaarten die de Ondernemer uitgeeft.
 4. Website: De websites van de Ondernemer.
 5. App: De software die de Acceptant gebruikt voor de Cadeaukaart.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Smakelijk.nl
Handelend onder de naam/namen: Smakelijk.nl en Breda Cadeaukaart
Vestigingsadres: Vijfhagen 164, 4812 XT Breda
Bezoekadres: Chasséveld 3, 4811 DH Breda
Telefoonnummer: +31765620377
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 tot 17:00
E-mailadres: info@bredacadeaukaart.nl
KvK-nummer: 77031288
Btw-nummer: NL860878090B01

Artikel 3 – Provisie

 1. De Acceptant betaalt geen aansluit- of abonnementskosten aan de Ondernemer.
 2. De Acceptant betaalt voor het verzilveren van de Cadeaukaart 10% provisie.
 3. De Acceptant ontvang voor de verkoop van de Cadeaukaart 5% provisie.
 4. De provisie geldt op het met de Cadeaukaart betaalde/opgewaardeerde bedrag.
 5. De Acceptant draagt zorg voor de juiste en tijdige verwerking van de Cadeaukaart.

Artikel 4 – Facturatie

 1. De Acceptant ontvangt maandelijks een factuur voor alle transacties.
 2. Facturen van de Ondernemer hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Creditfacturen van de Ondernemer hebben een betalingstermijn van 3 dagen.
 4. Wanneer de Acceptant zowel verzilver- als verkooptransacties heeft worden beide transacties op de eerstvolgende (credit)factuur met elkaar verrekend.
 5. De Acceptant controleert facturen op de juistheid van gegevens en geeft wijzigingen en/of onjuistheden direct door aan de Ondernemer.
 6. Wijzigingen van eigenaarschap, IBAN-nummer, e-mailadres en overige relevante contactgegevens dienen per e-mail te worden doorgegeven. Zonder bevestiging vanuit de Ondernemer dat de gegevens zijn gewijzigd worden deze geacht niet te zijn doorgegeven.

Artikel 5 – Acceptatie

 1. De Acceptant gebruikt voor het op- en afwaarderen van de Cadeaukaart de App.
 2. De Acceptant mag een Cadeaukaart opwaarderen van 10 euro tot 150 euro.
 3. De Acceptant mag een Cadeaukaart enkel accepteren als betaalmiddel voor het afrekenen van producten, diensten of activiteiten die door de wet zijn toegestaan.
 4. De Acceptant heeft het recht om de Cadeaukaart niet te accepteren voor kansspelen, tabak, postzegels en landelijke cadeaukaarten.
 5. De Acceptant is verplicht de Cadeaukaart zonder extra kosten te accepteren.
 6. De Acceptant mag een eerder gebruikte Cadeaukaart niet opnieuw verkopen.

Artikel 6 – Fraude

 1. De Acceptant is verplicht om alleen originele Cadeaukaarten te accepteren. Het accepteren van onofficiële Cadeaukaarten is op eigen risico van de Acceptant.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Acceptant dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de ontvangen inloggegevens en de App. Elke transactie door gebruikmaking van de ontvangen inloggegevens van de App is bindend.

Artikel 7 – Marketing

 1. De Acceptant geeft toestemming aan de Ondernemer voor de vermelding van bedrijfsgegevens, woord- en/of beeldmerk op de Website van de Ondernemer.
 2. Indien Acceptant een afbeelding aanlevert voor op de Website van de Ondernemer garandeert de Acceptant dat deze afbeelding door de Ondernemer kan worden gebruikt voor dit doel. De Ondernemer sluit de aansprakelijkheid voor auteursrechtschending uit.

Artikel 8 – Derdengelden

 1. De Ondernemer zorgt ervoor dat de derdengelden van de Cadeaukaart wordt beheert door een stichting derdengelden, zodat de gelden zijn gegarandeerd in geval van faillissement van de Ondernemer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheid van gegevens in welke omstandigheid dan ook.
 2. De Ondernemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade door gefraudeerde Cadeaukaarten en heeft het recht om transacties met gefraudeerde Cadeaukaarten niet uit te keren aan Acceptant.

Artikel 10 – Overeenkomst

 1. De Acceptant gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 2. De Acceptant kan de overeenkomst maandelijks opzeggen.
 3. De Acceptant wordt afgesloten van de App vanaf het moment van beëindiging.
 4. De Acceptant kan door de Ondernemer per direct worden afgesloten van de App.

Artikel 11 – Privacy

 1. De Acceptant verstrekt persoonsgegevens aan de Ondernemer. De Ondernemer gebruikt alleen gegevens van de Acceptant voor wettelijke verplichtingen.
 2. De Ondernemer zal zonder toestemming van de Acceptant de gegevens niet delen met derden, behalve wanneer de Ondernemer daartoe wettelijk verplicht is.
 3. De Acceptant geeft hierbij toestemming aan de Ondernemer om zijn/haar gegevens te delen met een ingehuurd administratiekantoor.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Print pagina